Cementinių grindų ir sienų impregnantas Sherwin Williams Concrete & Driveway Sealer

Skirtas naudoti lauke

Concrete & Driveway Sealer yra skaidrus, vandenį atstumiantis gruntas iš siloksano oligomerų, skirtas pagerinti senų ir naujų betono paviršių atsparumą atmosferos poveikiui.

2,4-3,7 m2/l
Daugumai betoninių paviršių
Gruntas
Atstumia vandenį

DĖMESIO! Šalinant senus dažus šlifavimo popieriumi, gramdant ar kitais būdais, gali susidaryti dulkės ar aerozoliai,  kurių sudėtyje gali būti švino. Švino dulkės gali pakenkti sveikatai, ypač vaikų ar nėščių moterų. Siekiant išvengti švino ar kitų kenksmingų medžiagų poveikio sveikatai, reikia naudoti individualias apsaugos priemones, pvz. tinkamai pritaikytus, prižiūrimus ir valomus respiratorius (patvirtintus NIOSH). Papildomos informacijos teirautis vietinių medicinos tarnybų (informacijos apie šviną karšta linija 1-800-424 LEAD, JAV).

Patikrinimas

Gruntavimo kokybę lemia daug faktorių: pagrindo tipas, paruošimo būdas, gruntavimo būdas, aplinkos sąlygos. Todėl, pirmiausia, mažame plote reikia išbandyti grunto sukibimą ir suderinamumą su pagrindu. Įsitikinimui ar paviršius nėra padengtas kitu gruntu, reikia užpurkšti ant paviršiaus vandens. Jei vanduo susigeria į paviršių ir jis patamsėja, paviršius negruntuotas. Jei vanduo nubėga lašeliais, paviršius yra padengtas. Kad geriau įsigertų į paviršių Concrete & Driveway Sealer gruntas, prieš gruntuojant, senas padengimas turi būti pašalintas. Labai svarbu užtikrinti gerą grunto penetraciją į paviršių.

Visi gruntuojami paviršiai turi būti sausi, švarūs, be teršalų, riebalų dėmių, sandarintojų likučių. Paviršių valymui naudoti H&C®Degreaser arba ProClean ProfessionalTM  PrepWash Concentrated Cleaner. Laikytis valiklių etiketėse nurodytų reikalavimų. Nuvalius paviršių reikia praskalauti ir leisti išdžiūti.

Jei yra pelėsis, jis turi būti nuvalytas ProClean ProfessionalTM Mildew Eliminator, laikantis etiketėse nurodytų reikalavimų

Betono paviršius

Šviežias betonas turi būti sukietintas. Labai lygūs, mažai poringi paviršiai apdorojami koncentruotu ėsdinimo tirpalu H&C® Concrete Etching Solution, kad atsivertų paviršiaus poros ir galėtų gruntas įsiskverbti į paviršių. Jei paviršius šiek tiek porėtas, ėsdinimo tirpalas skiedžiamas vandeniu, imant 1 dalį tirpalo ir 2 dalis vandens. Ėsdinami tik horizontalūs paviršiai. Po to, jie turi būti neutralizuojami. Paruošto betono paviršiaus pH turi būti 7-10

Ant apdoroto paviršiaus neturi likti jokių vandens lašelių (juose gali būti valymo tirpalo likučių). Todėl, po valymo ir ėsdinimo rekomenduojama nusiurbti visus vandens likučius.

Pataisymai

Kad būtų geresnė apsauga ir neprasiskverbtų vanduo, turi būti užtaisytos bet kokios skylės ar įtrūkimai, esantys ant vertikalių betoninių ir mūrinių paviršių. Užtaisymui naudojami ConSeal Sealants ir Patches mišiniai. Dirbant laikytis etiketėse nurodytų reikalavimų. Grindų paviršių užtaisymui naudoti atitinkamus mišinius. Padengus gruntu impregnantu, užtaisymų vietos liks matomos.