Nemokama konsultacija apdailos klausimais: +370 620 71334 info@volonta.lt

Rikiavimas

Kaina

Gamintojai

Rikiavimas

Kaina

Gamintojai

Antifrizas G12 -36°C

3.999.99

Aprašymas

Aukštos kokybės G12 antifrizas skirtas vidaus degimo variklių aušinimo sistemoms. Produktas apsaugo nuo užšalimo iki -36 °C, dėl aukštos kokybės antikorozinių priedų veiksmingai saugo nuo korozijos. Galima maišyti su visais aušinimo skysčiais, pagamintais etilenglikolio pagrindu. Sudėtyje nėra boratų, fofatų, aminų, nitritų nit nitratų.

Naudojimo būdas

Pilamas į automobilio aušinimo skysčio bakelį. Galima maišyti su visais aušinimo skysčiais, pagamintais etilenglikolio pagrindu.

Klasifikuojamas:

4 kategorija. Ūmus toksiškumas. H302 Kenksminga prarijus. 2 kategorija. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui. H373 Gali pakenkti inkstams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Signalinis žodis        ATSARGIAI

Papildoma informacija

Pakuotės talpa

,